DSCF1599

Velkommen til Portfoliodag 20. februar

KHiB inviterer potensielle søkjarar til bachelorstudia i kunst og design til å ta turen innom og for å få eit innblikk i korleis det er å være student på kunst- og designhøgskolen. Spesielt interesserte kan og få tilbakemelding på arbeida sine direkte frå ein KHiB-professor.

von Hase Trialog

Philipp von Hase til TREnd

Philipp von Hase, masterstudent i design, er opphavsmann til stolen Trialog, som i 2013 vant førsteprisen i Designers Saturday Student Award. Trialog er nå på plass i utstillingen TREnd - tre i arkitektur, design og kunst, ved Norsk Skogmuseum i Elverum. Det var den internasjonale trefestivalen som bragte tyske Philipp til KHiB og Bergen.

Mydland KODE2

Beyond G(l)aze: Anne Helen Mydland i KODE 2

23.01. - 12.04.

Professor Anne Helen Mydland deltar i utstillingen Beyond G(l)aze i KODE 2. Et sterkt ensemble av kunstnere fra Kina og Norge viser den vitale posisjonen leire og keramikk har fått i internasjonal samtidskunst.

illustrasjon kuratorpraksis

Nytt masterprogram i kuratorpraksis

KHiBs styre har vedtatt å opprette et nytt masterprogram i kuratorpraksis med oppstart høsten 2015. Studiet bygger på faglige og pedagogiske prinsipper fra videreutdanningen i skapende kuratorpraksis, som KHiB har tilbudt siden 2004.

Morgendagens designtenkere

Hva er egentlig designtenkning?

04.02. - 04.02.

Førsteamanuensis Bente Irminger forklarer og avmystifiserer designtenkning som metode på Stormkast-konferansen 4. februar. Tema er morgendagens muligheter - når oljeprisene stuper, digitalisering ryster stadig nye sektorer og få vet hva som hva som venter rundt neste sving.