Tidligere KHiB-student Sveinung Rudjord Unneland åpner utstilling på HKS

Tidligere Masterstudent i kunst, Sveinung Rudjord Unneland, har utstilling på HKS fram til 7. mars 2010. Rudjord Unneland er del av en ung generasjon norske kunstnere som ser nærmere på hvordan vårt samfunn har formet oss og hvilke følger vår hverdag har for oss og andre.

Tidligere Masterstudent i kunst, Sveinung Rudjord Unneland, har utstilling på HKS fram til 7. mars 2010. Rudjord Unneland er del av en ung generasjon norske kunstnere som ser nærmere på hvordan vårt samfunn har formet oss og hvilke følger vår hverdag har for oss og andre. Unneland var en del av avgangsutstillingen ARTISM våren 2007.

I tittelen til Sveinung Rudjord Unnelands første separatutstiling: "Palinca Pastorale" ligger et løfte om et overskridende landskap. Palinca er navnet på det rumenske og ungarske fruktbrennevinet som er så sterkt at det kalles ”gjerde-river” på folkemunne, mens det pastorale ofte er forbundet med nostalgiske landskapsbeskrivelser, og en beskrivelse av et noe overdrevent enkelt og tilsynelatende ærligere liv. Sammenstillingen i tittelen er som i mange av Rudjord Unnelands arbeider: humoristisk.

Maleri og skulptur
Utstillingen består av ett prosjekt oppdelt i flere verk, både maleri og skulptur i ulike materialer. Rudjord Unneland er del av en ung generasjon norske kunstnere som ser nærmere på hvordan vårt samfunn har formet oss og hvilke følger vår hverdag har for oss og andre. For eksempel er de to skulpturene som står på hvert sitt betongfundament i utstillingen produsert i Kina, og på den måten understreker produksjonsmetoden av verkene også en del av selve tematikken. I en global økonomi tilsynelatende uten grenser finnes et fortsatt skarpt skille mellom de som har, og de som ikke har.

Ved å tre inn i utstillingsrommet kan tidsregningen starte, og når man når veis ende i kjellerrommet på Hordaland kunstsenter starter tiden på nytt med hjelp av en blinkende neonklovn. Det er som om tiden er en sirkel i Rudjord Unnelands verk, og gjennom den kan vi hoppe fram og tilbake for å ta en titt på vår samtid.

Overskridelse og tidsbegrep
Rent ideologisk har Rudjord Unneland jobbet med overskridelse og tidsbegrep i flere år. I en tekst fra 2008 parafraserer han teolog og forsker Paul Otto Brunstad: ”Det er noe overskridende ved tiden vi lever i. Ikke fordi grensene har opphørt å eksistere, men fordi tilværelsen er blitt så flytende at det renner over, under, gjennom og forbi alt det som tidligere var regnet som solid grunn. Som en glemt gjærbakst eser deigen lydløst og uten særlig oppstyr ut over sin beholders grenser. Til denne tidens mykhet svarer også en oppvarming av samfunnet i form av en stadig mer sentimentalisert og estetisert hverdag. Det er følelsene som er i fokus. Følelsene rører og beveger oss. Harde fakta, stringent logikk og klar argumentasjon derimot har ikke den intime og bevegende kraft. Det myke, varme, formbare og fleksible har gjort sitt inntog. Alt overlates til individets egen kontinuerlige fortolking, der enhver fortolkning i prinsippet er mulig.”

Vår besettelse for repetisjon av allerede utprøvde og vellykkede konsepter som har kommet fram i løpet av de tyve årene det har gått siden den første vinneren av Big Brother sprang ut av et overvåket hus i Nederland, blir diskutert i utstillingen Palinca Pastorale gjennom verk som fører ulogiske resonnement.

Tekster av Thomas Hestvold
Til utstillingen har kunstneren Thomas Hestvold blitt invitert til å skrive en tekst, den har fått tittelen Tvil, letthet og mangfold. Denne publiseres på www.kunstsenter.no på åpningsdagen av utstillingen.

Dette er første utstilling i en rekke på tre separatutstillinger våren 2010 på Hordaland kunstsenter. Vi trekker frem tre sterke individuelle stemmer og ser nærmere på deres utsagn om vår tid.

Se Unneland sine arbeider fra Masterutstillingen i 2007

Om kunstneren
Sveinung Rudjord Unneland (1981) bor og jobber i Bergen. Arbeider gjennom maleri og skulptur med problemstillinger i grenselandet der det private og den større sosiale vikeligheten kolliderer. Han har markert seg både i Bergen og nasjonalt ved å være aktiv på flere hold i sitt kunstnerskap. I årene 2006 og 2007 var han aktiv i kunstnergruppen Members Club som arrangerte en rekke gruppeutstillinger, samt enkveldsmessen MC messen som samlet alle de kunstnerdrevne visningsrommene i Norge på ett sted. I 2009 kuraterte han skulpturutstillingen Re.* Doubting Telling Objects på Visningsrommet i Bergen, der han også deltok med verket Love story som kort fortalt besto av en gul parasoll perforert av lysstoffrør. Av andre gruppeutstillinger siste år kan nevnes The Last Resort, M4 residensy, Amsterdam; Sidehow, galleri Gathe, Bergen; Weird Science, Waterside projectspace, London. I 2008 viste han verket Jaws, en todelt betongsøyle på marmorfundament som fikk tiden til å stå helt stille, på uteskulpturutstillingen Tempo Skien. Fanget i et jafs var en fugl, noen kvister og annet som tilfeldigvis var i veien da betongkjeven lukket seg rundt et gitt sted til et gitt tidspunkt. Videre deltok han også i gruppeutstillingen Inland Empire ved Christiansands Kunstforening med verket Future and past combined. Høsten 2010 er han å se på LNM i Oslo med ytterligere en separatutstilling. Rudjord Unneland var ferdig utdannet ved kunsthøgskolen i Bergen i 2007.

Utstillingen Palinca Pastorale av Sveinung Rudjord Unneland er kuratert av Anne Szefer Karlsen og produsert av Hordaland kunstsenter. Sveinung Rudjord Unneland har mottatt støtte av Bergen kommune, Vederlagsfondet og Statens utstillingsstipend. Hordaland kunstsenter mottar fast støtte fra Hordaland fylkeskommune.

Utstillingsperiode: 29. januar - 7. mars
Åpningstider: tirsdag-søndag 12:00-16:00
Klosteret 17, Nordnes, Bergen
www.kunstsenter.no

HORDALAND KUNSTSENTER holder til i Bergen, og ble etablert i 1976 som det første kunstsenteret i Norge. Aktiviteten på Hordaland kunstsenter er synlig gjennom utstillingsprogrammet, med lik vekt på seminarer, presentasjoner og dialog. Siden 1987 har vi hatt et gjesteatelierprogram, som fra 2008 er åpent for internasjonale kunstnere, kuratorer, skribenter og andre innen kunstfeltet. HORDALAND KUNSTSENTER jobber også med kunst i offentlig rom, et regionalt og internasjonalt Utenforprosjekt, har siden 2007 samarbeidet med MA-studiet på Kunsthøgskolen i Bergen og har et pågående samarbeid med femteklasse på Nordnes skole. I resepsjonen finner du også et helt åpent tilgjengelig arkiv over kunstnere i regionen i tillegg til en liten bokhandel der vi selger kunstnerpublikasjoner og andre publikasjoner. Du finner oss i et av byens eldste skolebygg på Klosteret i Bergen, der vi har fokus på den lokale kunstscenen i en internasjonal hverdag.
Publisert: 04.02.2010 av admin Oppdatert: 19.03.2015 av admin