Siw-L-Jahnsen.jpg

Flere fra KHiB på Designinkubatoren

Seks tidligere studenter ved KHiB har fått opptak ved Designinkubatoren på USF Verftet fra høsten 2011.

Bilde øverst: masterprosjektet "Varige forhold" av Siv Lier Jahnsen, fordypning i møbel- og romdesign / interiørarkitektur. Fra utstillingen i Permanenten mai 2011.

De som har søkt og fått opptak er alle tidligere masterstudenter i design: Jonas Nordheim, Morten Knarrum, Siv Lier Jahnsen, Merete Knag Danielsen, Sunniva Storlykken Helland og Lillian Sharma.

- Vi har et fantastisk mannskap på designinkubatoren i høst, sier professor Dave Vikøren ved Avd. for design.

Han er svært glad for at mange av masterstudentene får god oppfølging etter masterstudiene. Han peker på at det er viktig at de nye kandidatene får rofesjonell veiledning og erfaring.

Masterprosjektene til de seks tidligere designstudentene kan du lese mer om her:

SUBSTANS 2011

Publisert: 07.11.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 19.03.2015 av admin