biblioteket MBH 639x332px.jpg

KHiB Biblioteket

Vi holder til i 2. etg. i Vaskerelven 8. Eksterne lånere er velkomne og får adgang via dørtelefonen.

Åpningstider: Mandag-onsdag 9-16, torsdag 9-18, fredag 9-16


KHiB Biblioteket på: Twitter | Instagram

Kontakt:
E-post: biblioteket[at]khib.no
Tlf: skranken 55 58 73 34
Besøksadresse: Vaskerelven 8, 5014 Bergen
Postadresse: KHiB Biblioteket, Strømgaten 1, N-5015 Bergen

Ansatte:
Hovedbibliotekar:  Sigrun Ask 55 58 73 35 | Spesialbibliotekar:  Trond Søbstad 55 58 73 37 | Spesialbibliotekar: Kari Fauskanger 55 58 73 18

Andre ansatte: Julie Lillelien Porter

 

Om KHiB Biblioteket

Biblioteket ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et fag- og forskningsbibliotek med hovedvekt på samtidskunst og design. Biblioteket har som overordnet mål å gi informasjons- og dokumentasjonstjenester til kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og annen faglig virksomhet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Dette skjer ved at biblioteket bygger opp og vedlikeholder egne samlinger av bøker, tidsskrifter, elektroniske dokumenter og annet egnet materiale i samarbeid med faglig ansatte og studenter. Biblioteket jobber kontinuerlig med å videreutvikle digitale bibliotektjenester og vi gir veiledning og støtte til brukerne.

I informasjonsskranken kan du henvende deg med referansespørsmål, forslag til innkjøp etc. Innmeldelse, utlevering av lånekort, innlån og utlån foregår her. Lånetiden for bøker er en måned, for tidsskrifter og videoer 2 uker.

I skranken kan du få hjelp og veiledning i søk i ulike databaser. Om du ønsker spesielle kurs, ta kontakt med oss for nærmere avtale.