Still-Life_KjellErik.jpg

Deltidsstudium i Skapende kuratorpraksis

KHiB har siden 2004 tilbudt Skapende kuratorpraksis som et toårig deltidsstudium, med opptak annethvert år. Det vil ikke bli tatt opp studenter i 2014. Med forbehold om styregodkjenning, vil KHiB tilby Skapende kuratorpraksis som et eget masterprogram fra 2015.

Bilde: Oddleiv Apneseth, "Still Life" av Kjell-Erik Ruud og Helena Kive

Videreutdanningen retter seg mot kunstnere og personer med bakgrunn fra kunsthistorie, medievitenskap, teatervitenskap m.m., samt ansatte ved kunstinstitusjoner. Studiet gir 60 studiepoeng.

Det sentrale i studieprogrammet er å utvikle og realisere et eget kuratorisk prosjekt. Studieprogrammet er satt sammen av 12 samlinger over 4 semestre, derav to obligatoriske studiereiser. Samlingene vil være basert på samtaler, forelesninger, seminarinnlegg og egne presentasjoner. Samlingene fungerer også som fora der ulike problemstillinger knyttet til prosjektet kan diskuteres fortløpende. Forøvrig vil vi besøke kunstinstitusjoner og gallerier, møte kuratorer, produsenter, jurister, forfattere, redaktører etc, og se minst en vesentlig internasjonal visning av samtidskunst.

For utviklingen av det kuratoriske prosjektet vil det være en kombinasjon av individuell og felles veiledning, samt samtaler med en egen ekstern veileder. I tillegg fungerer studentgruppen som kritiske samtalepartnere. Realiseringen av prosjektet vil likevel kreve en høy grad av egeninnsats. Prosjektet skal gjennomføres i et format  og i samarbeid med kunstnere og institusjoner etter eget valg. Eventuell finansiell støtte må påregnes å søke eksternt.

Statens lånekasse

Studiet gir rett til lån i Statens lånekasse. Studiet er vederlagsfritt for studiets målgrupper. Dette gjelder ikke ansatte ved institusjoner, hvor det kreves en avgift på kroner 5.000 per semester. Avgiften forutsettes dekket av de respektive institusjonene.

  • Koordinator: Sissel Lillebostad
  • Hovedveileder: Jorunn Veiteberg
  • Hver student får også oppnevnt en biveileder i samband med eget prosjekt.
  • Faglig ansvarlig: dekan Mari Aarre


Les intervju med Anne Szefer Karlsen som fullførte kuratorstudiet våren 2008.

Jeg har fått mer trygghet og selvtillit i forhold til å arbeide som kurator

Publisert: 04.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 02.04.2014 av admin